Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce SPORT & FREIZEIT

data aktualizacji 01 sierpnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 sierpnia 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych następujący program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  •  SPORT & FREIZEIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie.

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Gotówkowy,
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU SEJF+,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Energia Medycyna Ekologia,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Akcji NOWA EUROPA,
- PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
- PZU Telekomunikacja Media Technologia,
- PZU Dłużny Aktywny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.