Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego podstawowego PCC EXOL SA

data aktualizacji 20 lipca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny podstawowy sporządzony przez:

  • PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200.000.000 zł. (oferującym jest Dom Maklerski BDM z siedzibą w Bielsku-Białej).