Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PZ Cormay SA

data aktualizacji 20 lipca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • PZ Cormay SA z siedzibą w Łomiankach w związku z ofertą publiczną akcji serii L oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii L (firma inwestycyjna: Dom Maklerski BOŚ SA).