Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego podstawowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA

data aktualizacji 20 lipca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny podstawowy sporządzony przez:

  • Polski Koncern Naftowy ORLEN SA z siedzibą w Płocku w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1.000.000.000 zł. (oferującym jest firma inwestycyjna: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).