Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Miraculum

data aktualizacji 07 lipca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Miraculum SA z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną akcji serii W oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, U, R1 i R2 oraz akcji serii W, praw do akcji serii W i praw poboru akcji serii W (oferującym jest firma inwestycyjna: Polski Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie).