Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Braster

data aktualizacji 04 lipca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Braster SA z siedzibą w Szeligach w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I (oferującym jest IPOPEMA Securities SA z siedzibą w Warszawie).