Komunikat w sprawie publikacji stanowisk KNF oraz UKNF

data aktualizacji 03 lipca 2017

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że począwszy od dnia 3 lipca 2017 r. stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego kierowane do poszczególnych sektorów rynku finansowego, publikowane będą na oficjalnej stronie internetowej KNF w formie komunikatów, a nie jak dotychczas – głównie skanów oficjalnych pism KNF. Celem modyfikacji dotychczasowej praktyki jest ujednolicenie formy upowszechniania stanowisk KNF/UKNF. Stanowiska opublikowane na oficjalnej stronie KNF przed 3 lipca 2017 r. zachowują status obowiązujących stanowisk.