Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Radpol

data aktualizacji 30 czerwca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Radpol SA z siedzibą w Człuchowie, w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E (firma inwestycyjna: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).