Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Raiffeisen Bank Polska

data aktualizacji 28 czerwca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii AA oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii AA (firma inwestycyjna: Raiffeisen Bank Polska SA – Dom Maklerski).