Komunikat w sprawie skrócenia okresu zawieszenia obrotu akcjami spółki MEDIATEL SA

data aktualizacji 27 czerwca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), decyzją z dnia 26 czerwca 2017 r. skrócono zawieszenie obrotu akcjami spółki:

  • MEDIATEL SA

w związku z opublikowaniem przez spółkę skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku.