Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PBG

data aktualizacji 23 czerwca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H i I (firma inwestycyjna:  Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie).