Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Uniserv-Piecbud

data aktualizacji 19 czerwca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Uniserv-Piecbud SA z siedzibą w Katowicach, w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A3, B, C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).