Upadłość Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej

data aktualizacji 01 marca 2017

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał w dniu 28 lutego 2017 r. postanowienie o ogłoszeniu upadłości Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Poznaniu (Wielkopolska SKOK) – sygnatura akt  XI GUp 54/17.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, tj. faktem, że aktywa Wielkopolskiej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań, a podejmowane działania restrukturyzacyjne nie przyniosły oczekiwanych efektów. Jednocześnie w ocenie Sądu nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosku o głoszenie upadłości. 
 
Zgodnie z postanowieniem Sądu, wierzyciele Wielkopolskiej SKOK będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego – komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

KNF zawiesiła działalność Wielkopolskiej SKOK z dniem 3 lutego 2017 r. oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. Więcej informacji o decyzji KNF.