Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce Pratt & Whitney Tubes

data aktualizacji 06 marca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 6 marca 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Pratt & Whitney Tubes sp. z o. o. z siedzibą w Niepołomicach.

Zarządzającym jest:
-    Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
-    Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:

- Legg Mason Subfundusz Akcji,
- Legg Mason Subfundusz Strateg,
- Legg Mason Subfundusz Obligacji,
- Legg Mason Subfundusz Pieniężny.


Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.