Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Airway Medix

data aktualizacji 10 marca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów sporządzony przez:

  • Airway Medix SA z siedzibą w Warszawie w związku z zamiarem ubiegania się  o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D (firmą inwestycyjną jest Trigon Dom Maklerski SA).