Zgoda KNF na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

data aktualizacji 14 marca 2017

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na wtorkowym posiedzeniu w dniu 14 marca 2017 r. udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., polegającej na powołaniu w skład Zarządu GPW S.A. Pana Jacka Fotka i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu GPW S.A.