Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Mo-Bruk

data aktualizacji 16 marca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Mo-Bruk SA z siedzibą w Niecwi, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).