Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Dino Polska SA

data aktualizacji 17 marca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

Dino Polska SA z siedzibą w Krotoszynie, w związku z ofertą publiczną akcji serii A oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A (firmą inwestycyjną jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie).