Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Victoria Dom

data aktualizacji 23 marca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

 Victoria Dom SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 zł (oferującym jest NWAI Dom Maklerski SA).