Rozwiązania regulacyjne rekomendowane przez UKNF dotyczące implementacji dyrektywy MiFID II w zakresie dotyczącym wynagradzania dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

data aktualizacji 29 marca 2017

Rozwiązania regulacyjne rekomendowane przez UKNF dotyczące implementacji dyrektywy MiFID II w zakresie dotyczącym wynagradzania dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych