Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego UNIMOT

data aktualizacji 11 stycznia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • UNIMOT SA z siedzibą w Zawadzkiem, w związku z ofertą publiczną akcji serii J oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, D, E, F, G, H, I i J oraz praw do akcji serii J  (oferującym jest firma inwestycyjna: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie).

PDF Icon-WLASCIWA pobierz komunikat