Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce ECO Kogeneracja

data aktualizacji 16 stycznia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 13 stycznia 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

• ECO Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu.

Zarządzającym jest:
1.    Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

  • Investor Akcji Spółek Dywidendowych,
  • Investor Zrównoważony,
  • Investor Akcji,
  • Investor Zabezpieczenia Emerytalnego,
  • Investor Top 25 Małych Spółek,
  • Investor Płynna Lokata,
  • Investor Obligacji,
2.    Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
  • Investor BRIC,
  • Investor Gold Otwarty.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.