Wyrok WSA w sprawie ustanowienia przez KNF zarządcy komisarycznego w Twojej SKOK

data aktualizacji 25 stycznia 2017

W dniu 17 stycznia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA), po połączeniu spraw ze skargi Rady Nadzorczej Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz ze skargi Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej na decyzję KNF z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Twojej SKOK, wydał wyrok, w którym oddalił zarówno skargę Rady Nadzorczej Twojej SKOK, jak i skargę Kasy Krajowej.

W ustnym uzasadnieniu wyroku WSA uznał, iż KNF wydając decyzję w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Twojej SKOK nie przekroczyła granic uznania administracyjnego, prawidłowo ustaliła stan faktyczny i prawidłowo zastosowała przepis art. 73 ust. 1 ustawy o skok jako podstawę wydania skarżonej decyzji.