Komunikat z 341. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 stycznia 2017 r.

data aktualizacji 25 stycznia 2017

1. W trzysta czterdziestym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Jan Wojtyła – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Piotra Zadrożnego na stanowisko Prezesa Zarządu Partner Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.,
• Pana Piotra Zadrożnego na stanowisko Prezesa Zarządu TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

3. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec połączenia AXA Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. oraz AXA Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Połączenie jest wynikiem zobowiązań inwestorskich Grupy AXA.

4. KNF jednogłośnie zezwoliła spółce TELFORCEONE S.A. na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 21 lutego 2017 r.

5. Komisja zapoznała się z informacją na temat:

• działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 30.09.2013 r. – 30.09.2016 r.

6. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 31 stycznia 2017 r.
• 14 lutego 2017 r.
• 28 lutego 2017 r.
• 14 marca 2017 r.
• 28 marca 2017 r.
• 11 kwietnia 2017 r.