Komunikat z 343. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 lutego 2017 r.

data aktualizacji 07 lutego 2017

1. W trzysta czterdziestym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju,
• Pan Jan Wojtyła – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na dwa biura usług płatniczych w wysokości po 900 złotych, Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy wcześniejsze decyzje.

Analizując wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej nałożeniem przez KNF kary na jedno biuro usług płatniczych w wysokości 3 tysięcy złotych, Komisja jednogłośnie uchyliła w całości wcześniejszą decyzję oraz umorzyła w całości postępowanie administracyjne. 

3. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą najnowszych wpisów na listę ostrzeżeń publicznych KNF. 

4. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 14 lutego 2017 r.
• 28 lutego 2017 r.
• 14 marca 2017 r.
• 28 marca 2017 r.
• 11 kwietnia 2017 r.