Komunikat z 345. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 lutego 2017 r.

data aktualizacji 23 lutego 2017

1.    W trzysta czterdziestym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Filip Świtała – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju,
•    Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Komisja udzieliła nowo powołanym Zastępcom Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, panu Marcinowi Pachuckiemu oraz panu Filipowi Świtale, upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw.

3.    Komisja jednogłośnie skreśliła Pana Adama Augustowskiego z listy maklerów papierów wartościowych, na podstawie art. 131 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

4.    Komisja jednogłośnie skreśliła Pana Damiana Krzysztofa Gąsiora z rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę, na podstawie art. 79 ust. 9 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

5.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

•    Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego.

6.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    28 lutego 2017 r.
•    14 marca 2017 r.
•    28 marca 2017 r.
•    11 kwietnia 2017 r.