Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce Astra CEE

data aktualizacji 28 lutego 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 28 lutego 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Astra CEE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.


Zarządzającym jest PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Gotówkowy,
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Sejf+,
- PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Energia Medycyna Ekologia,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Akcji NOWA EUROPA
zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie.