Wyrok WSA w sprawie zawieszenia SKOK Wspólnota przez KNF

data aktualizacji 21 czerwca 2016

W dniu 21 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej (sygn. akt VI SA/Wa 2713/14) na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 17 lipca 2014 r. w przedmiocie zawieszenia działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Wspólnota (SKOK Wspólnota). W ustnych motywach rozstrzygnięcia WSA podniósł, iż nie dopatrzył się żadnego uchybienia w zakresie wydanej przez KNF decyzji.