Wniosek o ogłoszenie upadłości SKOK Jowisz

data aktualizacji 22 kwietnia 2016


W związku z brakiem przekazania Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Jowisz” w Czeladzi (SKOK Jowisz) przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową (Kasę Krajową) środków pieniężnych za ewentualnie objęte udziały nadobowiązkowe w wysokości powodującej usunięcie stanu niewypłacalności SKOK Jowisz w terminie wskazanym przez KNF, Komisja informuje, że w dniu 25 kwietnia 2016 r. wystąpi do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Jowisz.

Działalność SKOK Jowisz została zawieszona przez KNF z dniem 22 kwietnia 2016 r. Więcej informacji o decyzji KNF.

Zawieszenie działalności SKOK Jowisz i wystąpienie do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).