Upadłości SKOK Arka

data aktualizacji 12 lipca 2016

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach wydał w dniu 12 lipca 2016 r. postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Arka w Dąbrowie Górniczej (SKOK Arka) – sygnatura akt  XGU-263/16/4.

Zgodnie z postanowieniem Sądu, wierzyciele SKOK Arka będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego – komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 
KNF zawiesiła działalność SKOK Arka z dniem 11 maja 2016 r. oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. Więcej informacji o decyzji KNF.