Upadłości SKOK „Kujawiak” oraz SKOK Jowisz

data aktualizacji 02 czerwca 2016

  • Sąd Rejonowy w Toruniu wydał w dniu 31 maja 2016 r. postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Kujawiak” we Włocławku  – sygnatura akt  V GU 23/16. 
  • Sąd Rejonowy w Katowicach wydał w dniu 2 czerwca 2016 r. postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Jowisz w Czeladzi  – sygnatura akt  X GU 242/16/3.

 
W motywach rozstrzygnięcia podkreślono, że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością kas, tj. faktem, że aktywa nie wystarczają na zaspokojenie ich zobowiązań. Jednocześnie w ocenie Sądu nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosków o ogłoszenie upadłości.

Wierzyciele SKOK „Kujawiak” oraz SKOK Jowisz będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego – komisarza w wyznaczonym przez Sąd terminie.