Termin wykluczenia akcji Polymetal SA z obrotu na rynku regulowanym

data aktualizacji 31 maja 2016

W dniu 30 maja 2016 r., stosownie do informacji zamieszczonej w systemie śledzenia przesyłek Poczty Polskiej SA, doręczona została decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 maja 2016 r. (DPP/WPO/476/3/10/2016/TW), utrzymująca w mocy decyzję z dnia 17 grudnia 2015 r. (DPP/WPAI/476/11/5/2015/AZ).

Na podstawie ww. decyzji Komisja Nadzoru Finansowego wykluczyła bezterminowo z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA akcje spółki Polymetal SA. Skutek w postaci wykluczenia akcji spółki Polymetal SA z obrotu następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna, a więc od dnia doręczenia decyzji z dnia 17 maja 2016 r. Tym samym ostatnim dniem obrotu na rynku regulowanym akcjami spółki Polymetal SA powinien być dzień 29 czerwca 2016 r.

Komisja Nadzoru Finansowego zaznacza jednak, że do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nie wpłynęło jeszcze zwrotne potwierdzenie odbioru ww. decyzji, na podstawie którego można z całą pewnością stwierdzić, że decyzja została prawidłowo doręczona.