Termin wykluczenia akcji Polymetal S.A. z obrotu na rynku regulowanym

data aktualizacji

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 31 maja 2016 r. dotyczącego wykluczenia akcji Polymetal SA z obrotu na rynku regulowanym, Komisja Nadzoru Finansowego informuje, iż do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło zwrotne potwierdzenie odbioru przez Polymetal SA decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 maja 2016 r. (DPP/WPO/476/3/10/2016/TW), utrzymującej w mocy decyzję z dnia 17 grudnia 2015 r. (DPP/WPAI/476/11/5/2015/AZ).

Na podstawie ww. decyzji Komisja Nadzoru Finansowego wykluczyła bezterminowo z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA akcje spółki Polymetal SA. Skutek w postaci wykluczenia akcji spółki Polymetal SA z obrotu następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna, a więc od dnia doręczenia decyzji z dnia 17 maja 2016 r. Tym samym ostatnim dniem obrotu na rynku regulowanym akcjami spółki Polymetal SA powinien być dzień 29 czerwca 2016 r.