Przerwanie przebiegu oferty publicznej Open Finance Obligacji Rynku Nieruchomości FIZ

data aktualizacji 01 sierpnia 2016

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.), Komisja Nadzoru Finansowego informuje o wydaniu, w dniu 1 sierpnia 2016 r., na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy, decyzji nakazującej:

  • Open Finance Obligacji Rynku Nieruchomości Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu (uprzednio: Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) zarządzanemu przez Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, przerwanie przebiegu oferty publicznej oraz subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Open Finance Obligacji Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

prowadzonej w okresie od dnia 27 lipca 2016 r. do dnia 10 sierpnia 2016 r., na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 maja 2016 r., na okres 10 dni roboczych od dnia doręczenia decyzji z dnia 1 sierpnia 2016 r.