Prawomocne oddalenie powództwa poszkodowanego przez Finroyal przeciwko Skarbowi Państwa

data aktualizacji 27 stycznia 2016

Uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 września 2015 r. oddalający powództwo osoby poszkodowanej przez Finroyal FRL Capital Limited  przeciwko Skarbowi Państwa (sygnatura akt I C 270/15).
W uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił m.in. ostrzegawczy charakter ostrzeżeń publicznych KNF i wskazał, że powód powinien wykazać się szczególną ostrożnością zawierając umowę z podmiotem z listy ostrzeżeń KNF. Sąd zwrócił także uwagę na aktywność KNF, która doprowadziła do postawienia zarzutów karnych osobie kierującej Finroyal. Zdaniem Sądu brak jest odpowiedzialności funkcjonariuszy państwowych za uszczerbek w majątku powoda. W orzeczeniu Sądu znalazło się również następujące stwierdzenie, istotne z punktu widzenia powinności Państwa w sferze usług finansowych: „Państwo nie może odpowiadać za każdy przypadek powstania uszczerbku w majątku obywatela, jeżeli on sam podjął określone decyzje inwestycyjne”.