Porozumienie Prezesa UOKiK i KNF w sprawie „tajemniczego klienta”

data aktualizacji 23 czerwca 2016

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Marek Niechciał i Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Andrzej Jakubiak podpisali aneks do porozumienia rozszerzający współpracę między obiema instytucjami

Zgodnie z podpisanym dziś aneksem do porozumienia z 2007 roku o współpracy między KNF a Prezesem UOKiK został rozszerzony zakres współdziałania.  Współpraca będzie dotyczyć działań Prezesa UOKiK wynikających ze znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W szczególności „tajemniczego klienta” – czyli czynności zmierzających do zakupu towaru w celu uzyskania informacji stanowiących dowód w sprawie.
Instytucje będą ze sobą współdziałały w przypadku prowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wyjaśniającego lub w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, których przedmiotem będzie ocena praktyk przedsiębiorców objętych nadzorem KNF związanych z proponowaniem konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom konsumentów lub są proponowane w sposób nieadekwatny do ich charakteru.
KNF będzie mogła brać udział w przygotowaniu czynności kontrolnych w szczególności poprzez przekazywanie Prezesowi UOKiK informacji uzasadniających stosowanie przez przedsiębiorcę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz uzasadniających zastosowanie czynności kontrolnych. Porozumienie zakłada również współpracę przy opracowaniu planu i scenariuszy kontroli.


KNF_UOKIK_22062016.  

Od lewej: Przewodniczący KNF, Andrzej Jakubiak, oraz Prezes UOKiK, Marek Niechciał.