Możliwość zgłaszania się banków do udziału w restrukturyzacji SKOK Arka

data aktualizacji 26 kwietnia 2016

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła jednogłośnie decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Arka” w Dąbrowie Górniczej (SKOK Arka) przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok.

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Arka na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Arka przez bank.

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Arka, KNF oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Arka. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 9 maja 2016 r. włącznie.

Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK Arka, zainteresowane banki mogą zwracać się do zarządcy komisarycznego.