Komunikat z 335. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 listopada 2016 r.

data aktualizacji 25 listopada 2016

1.    W trzysta trzydziestym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów ,
•    Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju ,
•    Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pani Beaty Daszyńskiej-Muzyczki na stanowisko prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

3.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu dnia 22 listopada 2016 r. postępowania administracyjnego z urzędu wobec Nuntius Chrimatistiriaki Anonimos Eteria Parochis Ependitikon Ipiresion z siedzibą w Atenach w Republice Greckiej w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki określone w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi stanowiące podstawę wydania decyzji nakazującej firmie zaprzestanie naruszeń przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności maklerskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego wobec firmy Nuntius ma na celu ochronę inwestorów. Zasadne jest doprowadzenie sposobu świadczenia usług maklerskich przez Nuntius do stanu zgodnego z przepisami prawa, w szczególności w zakresie postępowania zagranicznej firmy inwestycyjnej w najlepiej pojętym interesie klienta, a także kierowania rzetelnego i niewprowadzającego w błąd przekazu do klientów oraz potencjalnych klientów.

4.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    6 grudnia 2016 r.
•    20 grudnia 2016 r.
•    10 stycznia 2017 r.

___________________
 1 Pan P. Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2 komunikatu.
 2 Pan A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2 komunikatu.