Komunikat z 317. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 sierpnia 2016 r.

data aktualizacji 03 sierpnia 2016

1. W trzysta siedemnastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju,
• Pan Radosław Domagalski-Łabędzki – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF zezwoliła na połączenie Warmińsko – Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Piszu (jako banku przejmującego) ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym w Olsztynie (jako bankiem przejmowanym). 

  Wyniki głosowania KNF: 5 głosów za zezwoleniem (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek, A.Artwich, R.Domagalski-Łabędzki), 3 głosy wstrzymujące się (P.Nowak, A.Kaźmierczak, Z.Sokal).

3. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 9 sierpnia 2016 r.
• 30 sierpnia 2016 r.
• 13 września 2016 r.
• 27 września 2016 r.
• 11 października 2016 r.