Komunikat z 316. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 lipca 2016 r.

data aktualizacji 21 lipca 2016

1.    W trzysta szesnastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Komisja zapoznała się z informacją na temat:

•    sytuacji banków w I kwartale 2016 r.,
•    sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2016 r.,
•    sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I kwartale 2016 r.,
•    sytuacji KIP i BUP w I kwartale 2016 r.

3.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na: 

•    9 sierpnia 2016 r.
•    30 sierpnia 2016 r.
•    13 września 2016 r.
•    27 września 2016 r.
•    11 października 2016 r.