Komunikat z 303. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2016 r.

data aktualizacji 21 kwietnia 2016

1.    W trzysta trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    W związku z podtrzymaniem przez jeden z banków zainteresowania udziałem w procesie restrukturyzacji Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Knurowie (Powszechnej SKOK), KNF jednogłośnie wyznaczyła dodatkowy termin do dnia 26 kwietnia 2016 r. na osiągnięcie przez bank porozumienia z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 20g ustawy o BFG oraz na wyrażenie zgody na przejęcie Powszechnej SKOK w rozumieniu art. 74c ust. 4 i 5 ustawy o skok.

3.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    26 kwietnia 2016 r.
•    10 maja 2016 r.
•    24 maja 2016 r.
•    7 czerwca 2016 r.
•    21 czerwca 2016 r.
•    5 lipca 2016 r.