Komunikat z 301. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 kwietnia 2016 r.

data aktualizacji 07 kwietnia 2016


1.    W trzysta pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Radosław Domagalski – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


2.    W związku z wnioskiem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej (Kasy Krajowej), KNF jednogłośnie wyznaczyła Kasie Krajowej dodatkowy termin na dokapitalizowanie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jowisz” w Czeladzi.

3.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na: 


•    19 kwietnia 2016 r.
•    21 kwietnia 2016 r.
•    10 maja 2016 r.
•    24 maja 2016 r.
•    7 czerwca 2016 r.
•    21 czerwca 2016 r.
•    5 lipca 2016 r.