Komunikat z 299. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2016 r.

data aktualizacji 30 marca 2016


1.    W dwieście dziewięćdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Jacek Bartkiewicz – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    KNF zapoznała się z informacją na temat:

•    planów finansowych systemów ochrony zrzeszeń BPS i SGB.

3.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    5 kwietnia 2016 r.
•    7 kwietnia 2016 r.
•    19 kwietnia 2016 r.
•    10 maja 2016 r.
•    24 maja 2016 r.
•    7 czerwca 2016 r.
•    21 czerwca 2016 r.
•    5 lipca 2016 r.