Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami B3SYSTEM, HAWE, TOPMEDICAL

data aktualizacji 01 grudnia 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

  • B3SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie - od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 1 stycznia 2017 włącznie;
  • HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie - od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 1 stycznia 2017 włącznie;
  • TOPMEDICAL S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie - od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 1 stycznia 2017 włącznie,

z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów okresowych za III kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa.
Zgodnie z § 101 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 1031 ww. rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.
Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

 ___________________
1Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.