Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Vivid Games SA

data aktualizacji 03 sierpnia 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Vivid Games SA z siedzibą w Bydgoszczy, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D oraz E Vivid Games SA z siedzibą w Bydgoszczy (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).