Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego TXM

data aktualizacji 02 grudnia 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • TXM SA z siedzibą w Andrychowie, w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, A1, A2, A3, A4, B, C, E oraz praw do akcji serii E (oferującym jest Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie).