Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Trigon Polskie Perły FIZ

data aktualizacji 16 maja 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych serii 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 (oferującym jest Dom Maklerski mBanku SA).