Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Stelmet SA

data aktualizacji 23 września 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Stelmet SA z siedzibą w Zielonej Górze, w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C oraz praw do akcji serii C Stelmet SA z siedzibą w Zielonej Górze (firmami inwestycyjnymi są Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski mBanku).