Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Sfinks Polska SA

data aktualizacji 27 lipca 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Sfinks Polska SA z siedzibą w Piasecznie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii N Sfinks Polska SA z siedzibą w Piasecznie (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski BOŚ SA).