Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Setanta SA

data aktualizacji 19 września 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Setanta SA z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F Setanta SA z siedzibą w Warszawie (firmą inwestycyjną jest HFT Brokers Dom Maklerski SA).